لویالتی کارت یا کارت باشگاه مشتریان وفادار

کارتهای وفاداری (لویالتی کارت) رایج ترین شکل استفاده از برنامه های وفاداری در سرتاسر دنیا را در برمیگیرند. در ایالات متحده ، تقریبا ۷۵ درصد از مصرف کنندگان حداقل یک کارت وفاداری دارند ، و بیش از یک سوم مصرف کنندگان بیش از دو کارت در اختیار دارند. سوپر مارکتهای زنحیره ای مانند Safeway و Albertsons همگی دارای کارت وفاداری هستند که بعنوان کارت جایزه یا کارت بهره مندی از سود شناخته شده اند. تمامی برندهای مشهوری که در دنیا سراغ دارید مانند Mercedes-Benz، Ferrari، BMW، Channel ، Nike ، KFC ، Adidas ، Reebok ، POLO ، MCDonald’s و ... برای مشتریان خود از کارت های لویالتی و هدیه و جایزه استفاده می کنند که همه ی این کارتها با کاربردهای مشابه و در راستای وفاداری مشتریان، به کار گرفته می شوند.

برنامه های وفاداری اغلب شامل ارائه مدلی از تخفیف برای محصولات خاص و یا تمام محصولات، می باشدکه برای دارندگان کارت ها و نه تمام مشتریان، تنظیم شده است. در مشهورترین این مدل ها، مجموعه ها می توانند با ارائه کارت باشگاه مشتریان که با طراحی اختصاصی برای واحد صنفی خود صادر می کنند، علاوه برنمایش تبلیغات مدرن، درصدی از خرید مشتـریشان را در قالب امتیاز در کارت مذکور ذخیره نمایند و مشتریان را به صورت انحصاری به مراکز فروش خود وفادار نمایند.

البته این امتیاز فقط درخرید بعدی مشتری قابل استفاده خواهد بود وکل مبلغ خرید، یکجا به حساب صاحب فروشگاه یا کسب و کار، واریز می گردد. شما با این کار نه تنها در مشتری ایجاد انگیزه برای خرید مجدد نموده اید بلکه او را به مجموعه خویش وفادار ساخته اید چراکه همـواره امکان دارد مشتری رقبای شما را به شما ترجیح دهد.

مزایای استفاده از سیستم کارت امتیازی برای صاحبان کسب وکار:

  • افزایش فروش و جذب مشتریان جدید و بهره مندی از تبلیغ غیرمستقیم مشتریان وفادار
  • شناسایی مشتریان وفادار و فعال و امکان برگزاری جشنواره های ویژه بر مبنای امتیازات کسب شده اعضاء
  • امکان طراحی اختصاصی و چاپ کارت باشگاه مشتریان فروشگاه خود و تبلیغ برند برای مناسبتهای مختلف
  • اجتناب از مشکلات مربوط به تهیه نرم افزار و نگهداری امتیاز مشتریان و استفاده از زیر ساختی معادل سیستم بانکداری الکترونیکی
  • استفاده از POS های بانکی مستقر در فروشگاه بابت شارژ امتیاز یا خرج کرد امتیاز به همراه گزارش گیری آنلاین از سیستم باشگاه مشتریان

کارت های دوطرف چاپ

طلایی (دوطرف چاپ)

طلایی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
نقره ای (دوطرف چاپ)

نقره ای (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
مشکی (دوطرف چاپ)

مشکی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021

کارت های یک طرف چاپ

آبی انیاک (یک طرف چاپ)

آبی انیاک (یک طرف چاپ)

قابلیت چاپ بر روی کارت (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد :3,600 تومان

بسته 500 عددی : 1,800,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,300,000 تومان

بسته 6000 عددی : 12,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
قرمز انیاک (یک طرف چاپ)

قرمز انیاک (یک طرف چاپ)

قابلیت چاپ بر روی کارت (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد :3,600 تومان

بسته 500 عددی : 1,800,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,300,000 تومان

بسته 6000 عددی : 12,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
مشکی انیاک (یک طرف چاپ)

مشکی انیاک (یک طرف چاپ)

قابلیت چاپ بر روی کارت (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد :3,600 تومان

بسته 500 عددی : 1,800,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,300,000 تومان

بسته 6000 عددی : 12,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
بنفش انیاک (یک طرف چاپ)

بنفش انیاک (یک طرف چاپ)

قابلیت چاپ بر روی کارت (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد :3,600 تومان

بسته 500 عددی : 1,800,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,300,000 تومان

بسته 6000 عددی : 12,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021

کارت های هدیه انیاک

آبی هدیه انیاک

آبی هدیه انیاک

قابلیت چاپ بر روی کارت (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد :3,600 تومان

بسته 500 عددی : 1,800,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,300,000 تومان

بسته 6000 عددی : 12,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
طوسی هدیه انیاک

طوسی هدیه انیاک

قابلیت چاپ بر روی کارت (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد :3,600 تومان

بسته 500 عددی : 1,800,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,300,000 تومان

بسته 6000 عددی : 12,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
قرمز هدیه انیاک

قرمز هدیه انیاک

قابلیت چاپ بر روی کارت (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد :3,600 تومان

بسته 500 عددی : 1,800,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,300,000 تومان

بسته 6000 عددی : 12,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
الماس انیاک

الماس انیاک

قابلیت چاپ بر روی کارت (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد :3,600 تومان

بسته 500 عددی : 1,800,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,300,000 تومان

بسته 6000 عددی : 12,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
کد : C1018
کد : C1033
کد : C1035
کد : C1040
کد : C1049
کد : C1051
کد : C1058
کد : C1059
کد : C1002
کد : C1003
کد : C1011
کد : C1015