ورود به سیستم باشگاه مشتریان شرکت فن آوران انیاک

شما می توانید به سادگی و با ترتیبی که در ذیل ارائه شده، بعد از دانلود فرم های مربوطه نسبت به تکمیل آنها و تهیه مدارک مورد نیاز، اقدام و سیستم باشگاه مشتریان خود را به سادگی تهیه فرمایید:


1. ابتدا فرم های ذیل را دانلود نمایید:
( فایل های فرم ها برای دانلود )

2. مدارک ذیل را با دقت تهیه فرمایید:

  • تصویر صفحه اول شناسنامه
  • تصویر دو طرف کارت ملی
  • قبض تلفن یا برق که کد پستی روی آن درج شده باشد
  • شماره حساب جهت تنظیم بر روی دستگاه کارت خوان به همراه شماره شبا
  • جواز کسب به نام خود فرد یا نزدیکان درجه 1
  • اجاره نامه معتبر با مهر بنگاه معتبر و یا سند محل مورد نظر ( در صورتی که جواز به نام خود فرد نباشد، فرم استشهاد به همراه مهر و امضا تکمیل گردد )

3. نوع و تعداد کارت و نیز مطالبی که باید بر روی کارت درج شود را بر روی تلگرام تعیین شده ارسال نموده با کارشناس مربوطه نهایی نمایید

  • در صفحه اول سایت ،نوع کارت و کد نگهدارنده ی مناسب را انتخاب نمائید.
  • در صورت تمایل به چاپ نگهدارنده خاص ، با کارشناسان شرکت مشورت نمائید.

4. پس از دریافت پیش فاکتور از طرف کارشناس مربوطه و واریز 50% مبلغ درج شده در آن، سیستم درخواستی شما در بازه زمانی 3 هفته ی کاری آماده و تحویل می گردد.