Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

درباره مرکز تبادل امتیاز ایرانیان

فن آوران انیاک در سال 1378 با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه فناوري اطلاعات، ارتباطات، تجارت الکترونیک و سیستمهای پرداخت الکترونیک به شبکه بانکی کشور ، سازمانها ، شرکتهای تولیدی - صنعتی و بازرگانی ، با سرمایه گذاری مشترک یک هولدینک خارجی و یک شرکت فعال داخلی در حوزه فن آوری اطلاعات تأسیس گردید.

این شرکت با برخورداری از تجربه چندین ساله و دانش و تخصص مدیران و کارکنان خود در حوزه پرداخت با بانکهای ملی ، تجارت ، رفاه، کشاورزی، مسکن ، آینده، صنعت و معدن، سینا و همچنین بانک شهر و در حوزه پروژه های خاص در قالب ارائه دهنده سرویس به شرکت های فعال در حوزه ارائه خدمات وفاداری و سیستم تخفیف و امتیازی با شرکت مخابرات ، صنایع اپتیک ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،سازمان آموزش و پرورش ، سازمان تامین اجتماعی و ... با تعداد اعضا بالغ بر 40000 نفر ، به عنوان یک گروه توانمند در اجرای پروژه های کلان کشور بصورت کاملا تخصصی فعالیت مینماید و هم اکنون نیز با ایجاد زیر ساخت های لازم سخـت افزاری و نرم افزاری، آمادگی خود را به منظور ارائه تسـهیلات مورد نیاز جهت راه اندازی سیستم باشگاه مشتریان شما به ساده ترین شکل از طریق دستگاه کارتخوان بانکی اعلام می دارد.

در این مدل، مجموعه ها می توانند با ارائه کارت باشگاه مشتریان که با طراحی اختصاصی برای واحد صنفی خود صادر می کنند، علاوه برنمایش تبلیغات مدرن، درصدی از خرید مشتـریشان را در قالب امتیاز در کارت مذکور ذخیره نمایند و مشتریان را به صورت انحصاری به مراکز فروش خود وفادار نمایند.

انتخاب کارت

کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

حداقل سفارش 1000 عدد

بسته 1000 عددی : 4,200,000 تومان

بسته 6000 عددی : 14,400,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

حداقل سفارش 1000 عدد

بسته 1000 عددی : 4,200,000 تومان

بسته 6000 عددی : 14,400,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

حداقل سفارش 1000 عدد

بسته 1000 عددی : 4,200,000 تومان

بسته 6000 عددی : 14,400,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
طلایی (دوطرف چاپ)

طلایی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

حداقل سفارش 1000 عدد

بسته 1000 عددی : 4,200,000 تومان

بسته 6000 عددی : 14,400,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

حداقل سفارش 1000 عدد

بسته 1000 عددی : 4,200,000 تومان

بسته 6000 عددی : 14,400,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

حداقل سفارش 1000 عدد

بسته 1000 عددی : 4,200,000 تومان

بسته 6000 عددی : 14,400,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

حداقل سفارش 1000 عدد

بسته 1000 عددی : 4,200,000 تومان

بسته 6000 عددی : 14,400,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

حداقل سفارش 1000 عدد

بسته 1000 عددی : 4,200,000 تومان

بسته 6000 عددی : 14,400,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
مشکی (دوطرف چاپ)

مشکی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

حداقل سفارش 1000 عدد

بسته 1000 عددی : 4,200,000 تومان

بسته 6000 عددی : 14,400,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
طلایی (دوطرف چاپ)

طلایی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

حداقل سفارش 1000 عدد

بسته 1000 عددی : 4,200,000 تومان

بسته 6000 عددی : 14,400,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

حداقل سفارش 1000 عدد

بسته 1000 عددی : 4,200,000 تومان

بسته 6000 عددی : 14,400,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
طلایی (دوطرف چاپ)

طلایی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
مشکی (دوطرف چاپ)

مشکی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
مشکی انیاک (یک طرف چاپ)

مشکی انیاک (یک طرف چاپ)

قابلیت چاپ بر روی کارت (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد :3,600 تومان

بسته 500 عددی : 1,800,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,300,000 تومان

بسته 6000 عددی : 12,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
طلایی (دوطرف چاپ)

طلایی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
مشکی (دوطرف چاپ)

مشکی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
طلایی (دوطرف چاپ)

طلایی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
مشکی (دوطرف چاپ)

مشکی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
نقره ای (دوطرف چاپ)

مشکی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
مشکی (دوطرف چاپ)

مشکی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
طلایی (دوطرف چاپ)

طلایی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
مشکی (دوطرف چاپ)

مشکی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
مشکی (دوطرف چاپ)

مشکی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
مشکی (دوطرف چاپ)

مشکی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
طلایی (دوطرف چاپ)

طلایی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
مشکی (دوطرف چاپ)

مشکی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
مشکی (دوطرف چاپ)

مشکی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
مشکی (دوطرف چاپ)

مشکی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

کارت اختصاصی پذیرنده (تمام رنگی - دوطرف چاپ)

حداقل سفارش 1000 عدد

بسته 1000 عددی : 4,200,000 تومان

بسته 6000 عددی : 14,400,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
مشکی (دوطرف چاپ)

مشکی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
مشکی (دوطرف چاپ)

مشکی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
مشکی (دوطرف چاپ)

مشکی (دوطرف چاپ)

قابلیت چاپ در هر دو طرف (ریبون تک رنگ)

قیمت واحد : 4,200 تومان

بسته 500 عددی : 2,100,000 تومان

بسته 1000 عددی : 3,500,000 تومان

بسته 6000 عددی : 15,000,000 تومان

تماس بگیرید: 84226 021
کد : C1018
کد : C1033
کد : C1035
کد : C1040
کد : C1049
کد : C1051
کد : C1058
کد : C1059
کد : C1002
کد : C1003
کد : C1011
کد : C1015

نگهدارنده ها

کد : C1018 رایگان
کد : C1033 رایگان
کد : C1035 رایگان
کد : C1040 رایگان
کد : C1049 رایگان
کد : C1051 رایگان
کد : C1058 رایگان
کد : C1059 رایگان
کد : C1002 رایگان
کد : C1003 رایگان
کد : C1011 رایگان
کد : C1015 رایگان