درباره انیاک

فن آوران انیاک در سال 1378 با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه فناوري اطلاعات، ارتباطات، تجارت الکترونیک و سیستمهای پرداخت الکترونیک به شبکه بانکی کشور ، سازمانها ، شرکتهای تولیدی - صنعتی و بازرگانی ، با سرمایه گذاری مشترک یک هولدینک خارجی و یک شرکت فعال داخلی در حوزه فن آوری اطلاعات تأسیس گردید.

گروه شرکتهای انیاک با علم بر اینکه نیروی انسانی و استفاده از نبوغ مدیران و پرسنل بعنوان بزرگترین سرمایه یک مجموعه میتواند بشمار آید ، هم زمان با تمرکز بر توسعه سرمایه های انسانی بعنوان یک ثروت با توسعه و تولید راه حلهای تخصصی و نوآورانه در زمینه های کاری خود توانسته است نگاه دقیق و موشکافانه ای به نیازهای تجاری کشور و منطقه داشته باشد و در این راستا با ایجاد سینرژی بین شرکتهای اقماری خود نقش موثری در افزایش سودآوری برای مجموعه و حضور پر رنگ در فضای کسب و کار کشور داشته است. اساس ارائه این راه حل های جامع، تمرکز بر ایجاد و توسعه پروژه های فن آور محور بالاخص مرتبط با سیستمهای پرداخت الکترونیک و زیرساخت جامع سیستمهای امتیازی میباشد.